Adatvédelmi tájékoztató

Hatályos 2018. május 25-től

Adatkezelő/szolgáltató: Ficsura Anna (cím: 2234 Maglód, Sugár u. 36. tel: 06 20 415 9836, email: info@annaficsura.hu):

Az adatkezelő tervezési szolgáltatási tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait. Az adatkezelés célja kizárólag a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítése, valamint az azzal kapcsolatos kötelezettség(ek) (pl.: számlázás) teljesítése. Adatkezelő csak azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenek, egyúttal alkalmasak a cél elérésére. Adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a felhasználóknak a honlapon kezelt személyes adatait.

Az adatkezelés a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása alapján történik.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a honlap használatával (a megrendelés elküldésével, illetve azt megelőzően a tájékoztató elolvasásának elismerésével) kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: a weboldal felhasználói.

A kezelt adatok köre: a felhasználók által a megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok, csatolt iratok, anyagok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítése, valamint a számlázás

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Ficsura Anna

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 30. (harmincadik) napon belül törlésre kerülnek.

A vásárló Adatkezelőnél kérelmezheti

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó az info@annaficsura.hu küldött e-mail címre (vagy a kapcsolat menüpont űrlapján keresztül) kezdeményezheti saját adatainak módosítását vagy törlését.

Ha korábban szolgáltatást rendelt meg, az ahhoz kötődő személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél telefonon vagy e-mailben (info@annaficsura.hu) kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és  Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Google Analytics által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz. https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook oldal: a https://www.facebook.com/AnnaFicsuraInterior/ portálon található oldal, amelynek gondozását az adatkezelő végzi. A Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra a Vendég az oldalon található „like”/„tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a https://www.facebook.com/privacy/explanation címen kaphat.

Instagram oldal: a https://www.instagram.com/annaficsura.hu/ portálon található oldal, amelynek gondozását az adatkezelő végzi. Az Instagram LLC. a Facebook Inc. tulajdona, az Instagram szolgáltatást a Facebook Inc. üzemelteti, így a szolgáltatás használata során megvalósuló adatkezelést a Facebook Inc. és az Instagram LLC. közösen végzi. További információk: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/